Author:

Dr. Victoria Bastecki-Perez

Dr. Victoria L. Bastecki-Perez is the president of Montgomery County Community College.

Photo of Dr. Victoria Bastecki-Perez